Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

berenika
12:05
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaturquoise turquoise

October 25 2018

berenika
06:39
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viacukierek cukierek
berenika
06:38
berenika
06:34
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"

July 05 2018

berenika
14:14
Reposted fromshakeme shakeme viaKawaiiNamida KawaiiNamida
berenika
14:13

June 05 2018

berenika
08:26
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda vianicdostracenia nicdostracenia
berenika
08:25
08:25

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaFuel Fuel
berenika
08:23
3794 b2e8
Reposted from0 0 vianicdostracenia nicdostracenia
berenika
08:23
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed vianicdostracenia nicdostracenia

March 18 2018

berenika
18:28
berenika
18:27
3787 39ed
Reposted fromadaamanth adaamanth viabzdzil bzdzil
berenika
18:27
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaKawaiiNamida KawaiiNamida
18:26
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viacukierek cukierek
berenika
18:23
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
berenika
18:23
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
berenika
18:23

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

berenika
18:20
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKawaiiNamida KawaiiNamida
berenika
18:20
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viaFuel Fuel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl