Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

berenika
18:23
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
berenika
18:23

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

berenika
18:20
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKawaiiNamida KawaiiNamida
berenika
18:20
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viaFuel Fuel
berenika
18:18
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
berenika
18:18

February 10 2018

berenika
10:53
0238 5c55 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
berenika
10:51
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
berenika
10:51
2114 0b28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
berenika
10:50
7904 d2d3
Reposted fromkarahippie karahippie viatorinagay torinagay
berenika
10:50
Reposted fromlambda lambda viatorinagay torinagay
berenika
10:50
berenika
10:50
2141 dc38
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viascorpix scorpix
berenika
10:50
6125 fdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
10:49
8069 ef63 500
Reposted fromturquoise turquoise
10:49
8067 0cf8 500
Reposted fromturquoise turquoise
berenika
10:49
9835 b03e
Reposted fromteijakool teijakool viatorinagay torinagay

December 19 2017

22:01

November 30 2017

berenika
17:47
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viascorpix scorpix
berenika
17:46
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viaFuel Fuel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl