Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

06:54
2033 3b57 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
06:54
2037 2d7f

balmainxvogue:

balmain-vogue:

Instagram @dreamxdaily (:

Instagram @dreamxdaily (:

Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
berenika
06:53
0985 9b1c

"Can't find my wallet"

Reposted fromtzar tzar viascorpix scorpix
berenika
06:53
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viascorpix scorpix
06:48
9288 ba81
Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
berenika
06:47
3023 df92
ta energia
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viascorpix scorpix
06:47
3451 1036 500
Reposted fromerial erial viapannalittle pannalittle
berenika
06:45
7170 9524
Reposted fromvandalize vandalize viajstrbl jstrbl
berenika
06:41

March 04 2017

berenika
06:15
berenika
06:15
6478 d929
Reposted fromminna minna viaturquoise turquoise
berenika
06:15
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viabananowan bananowan
berenika
06:03
06:03
1654 f971
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajstrbl jstrbl
berenika
06:02
2349 2a08
Reposted fromPoranny Poranny viajstrbl jstrbl
berenika
06:01
berenika
06:01
6087 7b3e
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viajstrbl jstrbl
berenika
06:01
3864 ece9
Why they're soo fucking cute?
Reposted fromsteffs steffs viajstrbl jstrbl
berenika
06:01
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viajstrbl jstrbl
berenika
06:00
Wiesz, że to miłość, kiedy zaczynasz tęsknić już jakiś czas przed pożegnaniem. Lub kiedy słuchasz go i czujesz, że mogłabyś tak do końca. Kiedy milczycie, będąc obok siebie i to w zupełności wystarcza. Kiedy denerwuje cię jak nikt inny, ale wciąż go kochasz. Kiedy ciężko ci jest mu odmówić, bo wiesz, że zrobiłabyś dla niego wszystko. Kiedy wystarczy jeden telefon, a ty już stoisz pod jego drzwiami i absolutnie nie jest to bycie jego pieskiem na każde zawołanie, tylko świadomość, że on chce cię właśnie teraz, obok, w tym miejscu, a bycie przy nim jest najwspanialszym miejscem na ziemi. Kiedy patrzysz w jego oczy i widzisz tą pewność. Kiedy uśmiecha się do ciebie i wiesz, że już nigdy żadne inne usta nie ujmą cię swoim urokiem w ten sposób.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl